Urban Skyline

Estudis personalitzats per a l'estalvi i l'eficiència energètica


Estudios personalizados en ahorro y eficiéncia energética

Els nostres projectes gestionats desde la nostra assessoria, busquen transformar les comunitats de propietaris i pymes que gestionem, sempre tenint en compte les necessitats de la nostra comunitat.

Les nostres oficines son a Mataró i Barcelona, innovant desde 2009. Oferim estudis personalitzats per a cada tipus de client i sector, oferint sempre un estalvi, autofinaçament per a instal.lacions i un assessor especialitzat que el mantingui al dia en tots els temes relacionats amb l'energia i gas de les seves instal.lacions.

Serveis: Altes i baixes de suministres, canvis de nom, estudi de les factures, optimitzacins de potència, instal.lacions de plaques fotovoltaiques, bateries de condensadors, etc


Nuestros proyectos vanguardistas son llevados a cabo desde nuestra gestoría que desea transformar nuestras pymes y comunidades de propietarios.

Con todo lo que diseñamos e implementamos en Gestoría Energética, siempre tomamos en consideración a nuestra comunidad. Nos encontramos en Mataró y Barcelona,  innovando desde 2009.

Ofrecemos estudios personalizados para cada tipo de cliente y sector, ofreciendo siempre ahorros para nuestros clientes y un asesor que les mantiene al día, informándo y dando soporte para todos los temas relacionados con la electricidad y gas. Desde altas nuevas de electricidad y gas, cambios de comercializadora, bajas de suministro, subidas y bajadas de poténcia, estudios sobre los maxímetros para adecuar la misma, etc

 

Més sobre nosaltres

Más sobre nosotr@s

Des que es va alliberar el mercat energètic el 2008, vam crear la nostra empresa en 2009. Des de llavors, la nostra visió va ser proporcionar solucions d'energia que aportessin la innovació que cap altra companyia havia aportat abans. Aquest somni es va fer realitat quan es va fundar Gestoria Energètica aquest mateix any. Des de llavors, hem treballat en molts projectes per proporcionar solucions d'ingenieria innovadores.


Desde que se liberó el mercado energético en 2008, creamos nuestra empresa en 2009. Desde entonces, nuestra visión fue proporcionar soluciones de energía que aportasen la innovación que ninguna otra compañía había aportado antes. Este sueño se hizo realidad cuando se fundó Gestoría Energética ese mismo año. Desde entonces, hemos trabajado en muchos proyectos para proporcionar soluciones de ingeniería innovadoras.

Untitled
 
Spring Branches

Els nostres serveis


Nuestros servicios

Una visió global


Un enfoque global

 
Screenshot_20210520-155706_Google.jpg

Plaques fotovoltaiques


Placas fotovoltaicas

Els projectes de plaques fotovoltaiques, com part del nostre compromís amb l'enginyeria socialment responsable, brindem aquest servei a tots els clients que ho requereixin. El nostre equip és flexible i té en compte totes les consideracions ambientals per minimitzar el dany a l'entorn. Tots els nostres estudis són un vestit a mida per als nostres clients, donant-los sempre el millor servei i valor afegit.


Los proyectos de placas fotovoltaicas, como parte de nuestro compromiso con la ingeniería socialmente responsable, brindamos este servicio a todos los clientes que lo requieran. Nuestro equipo es flexible y tiene en cuenta todas las consideraciones ambientales para minimizar el daño al medio ambiente. Todos nuestros estudios son un traje a medida para nuestros clientes, dándoles siempre el mejor servicio y valor añadido.

Estudio de las facturas de electricidad y gas

Des de la nostra Assessoria Energètica posem a la seva disposició un equip d'assessors experts per fer-li tota mena d'estudis personalitzats de les seves factures, perquè estalviï cada any i resoldre tots els seus dubtes, sense haver de trucar a cap companyia. Tracte humà i estudi gratuït. Constantment estem buscant nous avanços i tecnologies per trobar les solucions més òptimes i intel·ligents.


Desde nuestra Gestoría Energética ponemos a su disposición un equipo de asesores expertos para hacerle todo tipo de estudios personalizados de sus facturas, para que ahorre cada año y resolver todas sus dudas, sin tener que llamar a la compañía. Trato humano y estudio gratuito. Constantemente estamos buscando nuevos adelantos y tecnologías para encontrar las soluciones más óptimas e inteligentes.

Contacto
Screenshot_20210521-143430_Google.jpg
Electricity Station

Bateries de Condensador / Baterías de condensador

Quan ja hem fet l'estudi energètic, és possible detectar anomalies com un excés d'energia reactiva en la factura. Des de la nostra gestoria instal·lem bateries de condensadors per compensar la reactiva, per nosaltres és important assegurar que tots els projectes d'enginyeria realitzats per la nostra assessoria en solucions d'energia siguin segurs, estables i estiguin dissenyats per estalviar i durar.

Les nostres instal·lacions s'autofinancen amb l'estalvi.


Una vez hecho el estudio energético, es posible detectar anomalías como un exceso de energía reactiva en la factura. Desde nuestra gestoría instalamos baterías de condensadores para compensar la reactiva, para nosotr@s es importante asegurar que todos los proyectos de ingeniería realizados por nuestra asesoría en soluciones de energía sean seguros, estables y estén diseñados para ahorrar y durar.Nuestras instalaciones se autofinancian con el ahorro.

Contáctenos

Administradors de finques / Administradores de la propiedad

Posem a la seva disposición un punt de servei a la seva oficina, sense haber de desplaçar-se. Estudis comparatius de les comunitats per a estalviar cada any.

Contacto
Circuit Board

Proporcionem totes les eines i serveis necessaris per a estalviar des del primer dia i estar en harmonia amb el medi ambient.


Proporcionamos todas las herramientas y servicios necesarios para ahorrar desde el primer día y estar en harmonía con el medio ambiente.

La nostra visió:


Clients satisfets per l'estalvi proporcionat, pel nostre suport i per la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera, tan perjudicials per al nostre planeta. Gràcies a les nostres instal·lacions de plaques fotovoltaiques, volem cubrir les seves necessitats sense esperes i sense les eternes trucades a les comercialitzadores. Reduir al màxim el cost de l'energia i el consum de la mateixa, en tots els sectors.Nuestra visión:


Clientes satisfechos por el ahorro proporcionado, por nuestro soporte y además, por la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, tan perjudiciales para nuestro planeta, gracias a nuestras instalaciones de placas fotovoltaicasCubrir sus necesidades sin esperas y sin las eternas llamadas a las comercializadoras.Reducir al máximo el coste de la energía y el consumo de la misma, en todos los sectores.

La nostra missió:


Proporcionar serveis avançats en una àmplia gamma de sectors i indústries. Ho fem al mateix temps que respectem la responsabilitat social i els més alts estàndards de qualitat. Estem compromesos a donar suport i afegir valor per als nostres clients en cada projecte que emprenem. Busquem sempre ser pràctics i eficients, donant suport als nostres clients tot l'any. Eliminar sobrecostos en consum i potència contractada, gràcies al nostre assessorament personalitzat.


Nuestra misión:


Proporcionar servicios avanzados en una amplia gama de sectores e industrias. Lo hacemos al tiempo que respetamos la responsabilidad social y los más altos estándares de calidad. Estamos comprometidos a apoyar y agregar valor para nuestros clientes en cada proyecto que emprendemos.Buscamos siempre ser prácticos y eficientes, dando soporte a nuestros clientes todo el año.Eliminar sobrecostes en consumo y potencia contratada, gracias a nuestro asesoramiento personalizado.

vision2.jpg
 

Contacte / Contacto

655 610 311

  • Facebook
  • Instagram

¡Gracias por tu mensaje!

Screenshot_20210506-135104_Gallery.jpg